1
استاد محمدتقی سرمدی به همراه پروفسور سعید کنعانی زنجانی
1
استاد محمدتقی سرمدی به همراه پروفسور ناصر پارسا
1
کارت هنر
1
اولین همایش طب سنتی و مفردات پزشکی
1
نشریه‌ی گیله‌وا
1
معرفی کتاب گلچینی از آراء و عقاید پیرامون ژنتیک و اصلاح نژاد