نشریه سرمد

نخستین شماره فصل نامه فرهنگی،اجتماعی و خبری انتشارات سرمدی در تابستان سال 1387 به چاپ رسید. سالانه 4 فصلنامه به قلم محمد تقی سرمدی (صاحب امتیاز و مدیر مسئول  نشریه سرمد) با مضامین مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی به چاپ و در عرصه مطبوعات توزیع می گردد. فصلنامه ها اصولا فصلنامه ها متشکل از بخش های متفاوتی از جمله : مقالات علمی و فرهنگی، مصاحبه های انگیزشی، مصاحبه های علمی، اخبار مهم و مطالب آموزشی و سرگرمی های متنوع می باشد.