طبقه بندي كتاب ها
تماس با انتشارات سرمدي

تلفن :4-66487340-021

کد پستي : 3445-19395
حدود 150 کتاب و 12 نشریه تا قبل از سال 90 و ده ها مقاله بین المللی توسط این نشریه منتشر گردیده است.

       بخشی از کارنامه گروه فرهنگی، انتشاراتی سرمدی       
 

*قرآن کریم
قرآن کریم به خط استاد محمد حبیبی                 ترجمه استاد ابوالفضل بهرام­پور
قرآن کریم متعلق به 360سال پیش                     به کتابت استاد فقیر محمود
 

*دایرۀالمعارف‌ها و دانشنامه‌ها
دایرۀالمعارف پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر،
کتاب اول، از  پیشگامان تا طب اسلامی، چاپهای اول و دوم           تألیف، ترجمه و پژوهش محمدتقی سرمدی
کتاب دوم، ایران از دوره مغول تا عصر حاضر (بخش اول)
کتاب سوم، ایران از دوره مغول تا عصر حاضر (بخش دوم)
کتاب چهارم، اروپا تا اواخر قرن پانزدهم (مصور)، چاپهای اول  دوم
کتاب پنجم، اروپا، رنسانس –پیشرفتهای پزشکی (مصور)، چاپهای اول و دوم
-کتاب ششم، اروپا، تجهیزات و تسهیلات پزشکی –سازمانهای بهداشتی جهانی، (مصور)،
-کتاب هفتم، قاره آمریکا (مصور)
-کتاب هشتم، آفریقا –1 (مصور)
-کتاب نهم، آفریقا –2 (مصور)
-کتاب دهم، آفریقا و اقیانوسیه (مصور)
-کتاب یازدهم، نامداران پزشکی (مصور)
-کتاب دوازدهم، به نگارش درنیامده‌ها (تکمله و مصور)
-کتاب سیزدهم، «تلخیص پژوهشی در تاریخ پژشکی و درمان آسیا و اروپا»
کتاب چهاردهم، تلخیص پژوهشی در تاریخ پزشکی و درمان آمریکا و آفریقا و اقیانوسیه»
-کتاب پانزدهم، «راهنمای دایرۀالمعارف بیست جلدی -1»
-کتاب شانزدهم،«راهنمای دایرۀالمعارف بیست جلدی -2»
-کتاب هفدهم، «راهنما و طلیعه»
-کتاب هجدهم، «اعلام کل دایرۀالمعارف»
-کتاب نوزدهم، ترجمۀ پرفسور سعید کنعانی زنجانی «از پیشگامان تا طب اسلامی» (جلد اول) به زبان انگلیسی تحت عنوان:
A Research on the History of World Medicine and Treatment

-کتاب بیستم، ترجمۀ «راهنما و طلیعه» (جلد هفدهم) به زبان انگلیسی تحت عنوان:
Guide book and Vanguard (Former Book XII)

 

مجموعه 5 جلدی دانشنامۀ شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران
تألیف، ترجمه و پژوهش محمدتقی سرمدی، ناصر پویان (گیلانشا)
کتاب اول: از آغاز تا پایان کار ساسانیان
-کتاب دوم: از صدر اسلام تا دم واپسین صفویه
-کتاب سوم: از ظهور کریم‌خان زند تا قتل لطفعلی‌خان زند و آغامحمدخان قاجار
-کتاب چهارم: از قاجاریان تا بمباران مجلس
-کتاب پنجم: از استبداد صغیر تا پایان کار قاجاریه
دانشنامۀ جهان (دورۀ پنج جلدی –مصور)    
تألیف، ترجمه و پژوهش محمدتقی سرمدی، ناصر پویان (گیلانشا)
توسعه اقتصادی                                                          نویسنده: دکتر محمود تقی‌زاده
 

*پزشکی
میکروب‌شناسی عمومی                        نوشتۀ استوارت واکر، ترجمۀ دکتر شهلا منصوری
روزۀ طبی                                                         نوشته دکتر محمدکمالی کاخکی
-نوزاد                       نوشتۀ صباح سلیمی، ویرایش، حسن بیورانی، ناصر پویان (گیلانشا) 
راهنمای تشخیص بالینی هلیکو باکترپیلوری       نوشتۀ جان کالم، ترجمۀ دکتر محمداحمدی‌نژاد
-تشخیص درمان و دردهای با منشأ ستون فقرات
تألیف دکتر ربرمین، ترجمه و تألیف پروفسور دکتر محمد فرجاد، ویراستۀ محمدتقی سرمدی
-کفش طبی                  تألیف دکتر احمدرضا عسگری آشتیانی و دکتر یحیی سخنگویی
بررسی وارزیابی عملکرد عضلات (پوستچر و درد)          مترجمان: دکتر علیرضا سرمدی و بهارۀ حاج قنبری
-آناتومی سطحی کاربردی‌ترین راه آموزش بالینی،دکتر منیره متقی ،سارا جمهوری
-بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات، درجه‌بندی قدرت عضلات، ویراست چهارم، جلد2  
مترجمان: دکتر علیرضا سرمدی و بهارۀ حاج قنبری
-تمرین درمانی پیشرونده (شانه)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
تمرین درمانی پیشرونده (آرنج و مچ‌دست و انگشتان)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
تمرین درمانی پیشرونده (ستون فقرات گردنی)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
تمرین درمانی پیشرونده (ستون فقرات کمری)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
تمرین درمانی پیشرونده (ران و زانو)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
-تمرین درمانی پیشرونده (مچ‌پا)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
-تمرین درمانی پیشرونده (عضلات صورت و عضلات تنفسی و تنه)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
-تمرین درمانی پیشرونده (با استفاده از توپ و رول)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
تمرین درمانی پیشرونده (در آب)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
5پوکی استخوان (پیشگیری تشخیص و درمان)
تألیف و ترجمۀ لیلا سیدی و بهزاد نیک‌روش زیر نظر دکتر علیرضا سرمدی ویراستار رضا سرمدی
-تازه‌های استئوارتریت (آرتروز)                   تألیف دکتر عباس رحیمی ویراستار: رضا سرمدی
-ارزیابی اختصاصی بالینی درارتوپدی    دکتر عباس رحیمی-مژگان نظری-
-پوست، مو و زیبایی                                    نوشتۀ دکتر لیدا شعشعانی
 
 
*دین، عرفان و اخلاق
تنگناهای بشری                               گردآوری: بی‌بی پیماستر، ترجمۀ علیرضا صادقی
سیری در اندیشه‌های اخلاقی                                         نوشتۀ دکتر محمود تقی‌زاده
-هالۀ انسان در عرفان ایران                                                     تألیف اکرم جهانگیر
حلقه‌های بازگشت در عرفان ایران                                          تألیف اکرم جهانگیر
زن و کیمیاگری                                                                تألیف اکرم جهانگیر
خدایان اساطیر در محضر مولانا و یونگ                                  تألیف اکرم جهانگیر
مراثی العلماء                                                     سروده: سیدمهدی حسینی طالقانی
-رمز هستی                                                           نویسنده: دکتر محمود تقی‌زاده
-رویای عشق                                                          نویسنده: دکتر محمودتقی‌زاده
-آفرینش انسان                           نویسنده: دکتر احمدعلی آقارفیعی –محمدتقی سرمدی
-مدیریت سالم                            نویسنده: دکتر احمدعلی آقارفیعی_محمد تقی سرمدی


*حقوق
-حقوق اساسی و شرح ونقد قانون اساسی ایران                   تألیف دکتر علی یارارشدی
 
 
*تاریخ
-محاکماتی که دنیای ما را تکان دادند                    ترجمۀ مهندس مصطفی شمسا –دکتر مهندس انوشیروان خلعتبری
-یادوارۀ شهری خوی                                   تألیف محمدعلی کریم‌زاده تبریزی خویی
 

*ادبیات شعر و نمایشنامه
-مرد لندن                        نوشتۀ ژرژ سیمنون، ترجمه هرمین دخت تبار حیدر (ارژنگی)
-ملاقات با جن‌ها                       نوشتۀ سیروس صالح‌پور، ویرایش ناصر پویان (گیلانشا)
-سال‌ها به انتظار                                      نوشتۀ نجمۀ طباطبایی ویراستار محمدعبدعلی
-سفر به سرزمین‌های دور، هجده داستان از هجده نویسنده         ترجمه دکتر سیدحسن حاج سید جوادی
-امید به زندگی                                         نوشتۀ مرجان یزدی ویراستار رضا سرمدی
-رؤیای خویش                                                                      نوشتۀ هما سمیعی
-کارمن                                                                          ترجمۀ رضا چابک رو
دو داستان                                                                           نوشتۀ هما سمیعی
-گلی زیبا در کویر                                                                 نوشتۀ هما سمیعی
ده داستان                                                 نوشتۀ هما سمیعی ویراستار رضا سرمدی
تو خودت را دوست نداری                             نوشته ناتالی ساروت، ترجمۀ رویا بشنام
پاداش                                              گردآورنده، و ترجمه: مهندس منوچهر سدهی
-دلنوا                                                                           استاد محمدحسین عطار
-فرهنگنامک غزلیات حافظ                                                      دکتر خسرو طغرل
-مکتب رندی                                                         دکتر عباس خالصی (شیرازی)
-باغ بی رنگی                                                         دکتر عباس خالصی (شیرازی)
-غریق داوطلب                                                 ترجمه حسین فرجادنیا ویراستار المیرا حسینی
-دریا نوردان بزرگ                                                ترجمه   حسین فرجادنیا
-داستانهای پروین اعتصامی                                             سهیلا عظیمی
دیوان اشعارعارفانه وقرآنی                                         سروده دکتریوسف فرهودی
-از عرش تا فرش (مجموعۀ شعر)                         سرودۀ دکتر راضیۀ سدهی (طاهباز)
-حدیث عشق (مجموعۀ شعر)                                              سرودۀ ماه‌وش وزیری
-کوچه (مجموعه شعر)                                                     سرودۀ ماه‌وش وزیری
-حرف دل (مجموعۀ شعر)                                               سرودۀ خسرو احتشام فر
-درستکار‌ترین قاتل دنیا (نمایشنامه)                               نوشتۀ افشین هاشمی مرغزار
فروردین مهر                                                                  سرودۀ سجاد صادقی
-خدا هست (مجموعه اشعار)                                                      داود براتی دهقی
-حرفی برای گفتن (مجموعه اشعار علی جلالی)                     گردآوری: گلشن جلالی
-ادامه راه حافظ                                                  تألیف: دکتر کیخسرو سیاوش‌نیا
-جامعه‌شناسی ادبیات جهان                                       نویسنده: دکتر محمود تقی‌زاده
 

*علوم
سؤالات چهارگزینه‌ای ادبیات فارسی به گزین (5)        نوشتۀ سعیدۀ کیاکجوری، سهیلا عظیمی، مسعود فاتح‌پور
-تست هوشیار                                   نوشتۀ حسین رحمانی، عبدالرضا نجارزاده کلیشمی
-ضرب‌المثل‌های فارسی انگلیسی                      ترجمه و گردآوری ماه‌وش وزیری
فرهنگ مصور دو زبانه (نوجوانان)                              ترجمۀ دکتر وجیه‌الله کامکار
پرنده در قفس (دو زبانه)                                     نویسنده و مترجم فاطمه پورجعفر
آشپزی رژیمی (1)               تألیف و ترجمه فرح دخت قهرمانی –شبنم جلیلی مقدم ویراستار مریم سرمدی
-آشپزی رژیمی                    تألیف و ترجمه فرح دخت قهرمانی –شبنم جلیلی مقدم ویراستار شمس الملوک لقمانی
-چگونه؟ چرا؟ جلد اول (معارف علمی)                                    ترجمۀ کاظم فائقی
-چگونه؟ چرا؟ جلد دوم (معارف علمی)                                    ترجمۀ کاظم فائقی
چگونه؟ چرا؟ جلد سوم (معارف علمی)                                    ترجمۀ کاظم فائقی
آرشیوهای دیداری شنیداری                                        نگارش دکتر سعید ملیح
 همگام با نشر سرمدی                                                 نگارش رضا سرمدی
 
*روان‌شناسی
فرزندان موفق زندگی         نوشتۀ دکتر بورلی نورفلدمن، ترجمۀ مهندس مهرزاد صالحی
ترتیب سالم، انسان سالم                                                     نوشتۀ اشرف حمیدی
-شناخت پیاژه، برای والدین، معلمان و دانشجویان     
نوشتۀ رزماری پیترسن، ویکتوریا فلتن کولینز، ترجمۀ دکتر نسرین اکبرزاده
-جاده کوتاه موفقیت                                                به کوشش حسین پورمحسن
-افکار نیروبخش                                                                 ترجمۀ حبان داجمر
 
 
*کودک و نوجوان
-شیشه‌ها و قوطی‌ها                  ترجمۀ کامیار مرتضوی، ویرایش ناصر پویان (گیلانشا)
-موش کوچولو و ماه تابان            ترجمۀ سیروس صالح‌پور، ویرایش ناصر پویان (گیلانشا)
-ببر و قورباغۀ ببرخوار                         ترجمۀ آرزو کروبی، ویرایش ناصر پویان (گیلانشا)
-معلم جدید                                              نوشتۀ جین کاروس، ترجمۀ آزادۀ افروز
-سفرهای یک قطره آب                                                سرودۀ محمد حاج حسینی
اما تو چیز دیگری (1)                                                  نوشتۀ سیروس صالح‌پور
-اما تو چیز دیگری (2)                                                  نوشتۀ سیروس صالح‌پور
-تو موش کی هستی؟                                              نقاشی و نوشتۀ اشکان حسینی
-سام گل آفتابگردان می‌کارد؟                                          ترجمه: سپهر احمدیان
 نظرات كاربران :
نام :
ايميل : * 
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
اخبار
اطلاعيه ها
وب سایت ها

       هفته نامه عصر پزشکي
    


       موسسه خيريه عصاي سفيد
   
 


     نشاني وب سايت ناشران داخلي  
                        

      


كليه حقوق اين وب سايت متعلق به انتشارات سرمدي مي باشد. 
 
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون