سخن ناشر

 به نام خداوند بخشنده و مهربان
فرهیخته‌ی ارجمند
انتشارات سرمدی نمادی ملی و جهانشمول می‌باشد که دامنه‌ی فعالیت‌های انتشاراتی آن چاپ و انتشار کتاب‌ها، مقالات تحقیقی و انتشار آثار در نشریه‌ی "سرمد" در رشته‌های تاریخ، مسائل اجتماعی، پزشکی به انضمام علوم وابسته به آن ازجمله بهداشت و درمان، پرستاری، تاریخ پزشکی، ادبیات، هنرو نوجوانان است.
لذا برای نشر آثار و کتب تحقیقی ذی قیمت که در حیطه‌ی فعالیت ما باشد با انتشارات سرمدی تماس حاصل فرمایید. در ضمن برای اطلاع بیشتر بخشی از آثار منتشر شده‌ی ما می‌توانید سایت "انتشارات سرمدی" را ملاحظه فرمایید.
محمدتقی سرمدی

In the Name of Allah, the Compassionate
the Merciful

Dear honorable educated
Sarmadi publications, is an National and International institution publishing and Journalism high quality social and scientific works under various disciplines of history, social problems, medicine and allied sciences (health, nursing, medical history, Literature, Arts, Teenagers and Children)
We cordially invite you to submit your precious research manuscripts, falling within our scope for publication
Please visit to our website: Sarmadi Publication
sarmadipress@yahoo.com