کتاب ها

برای به ثمر رسیدن یک کتاب، راه طولانی در پیش است. یک کتاب متشکل از حرف ها عقاید نویسنده با بیان مختص نویسنده می باشد. برای چاپ کتاب نیاز به طی کردن مراحل متفاوتی است. بسته به مضمون کتاب هر کدام از مراحل نیاز به زمانی مشخص دارد، چرا که امکان دارد یک مرحله مانند ویراستاری و یا تاییدیه وزارت ارشاد و فرهنگ نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. انتشارات سرمدی با سالها تلاش و کوشش در زمینه تآلیف، ترجمه، نشر و ویراستاری توانسته است کتاب های مختلفی را در زمینه های متفاوت به چاپ برساند.