تاريخ انتشار : -
نشریه نوروز 91
نشریه سرمد ویژه نوروز91 بزودی منتشر می شود. شانزدهمین شماره نشریه سرمد بامطالبی چون پژوهشی در نوروز، انسان سخن می گوید، پزشکی پیش از تاریخ و قدیم، نوروز نامه و دهها مطلب خواندنی دیگر بزودی منتشر می شود.
منبع خبر :