کتاب سایه‌ها در مه 2
اثر محمدحسن امیرخانی
منتشر شده در انتشارات سرمدی

آدرس اینستاگرام انتشارات سرمدی: nashrieh.sarmad و همچنین صفحه ی مختص کتابهای پزشکی انتشارات سرمدی: sarmad_nashrieh.medicine.