شاه کشی 2 | شاه کشی جلد دوم |کتاب شاه کشی
کتاب شاه کشی جلد دوم کتاب دوم شاه‌کشی با عنوان «شکنجه و کشتار شاهان و نخبگان و قدرتمندان، از صدر اسلام تا دم واپسین صفویه»، در برگیرند رویدادهای خونین و شکنجه‌های مخوف از صدر اسلام تا اواخر فرمانروایی سلسله صفویه است. این کتاب را می‌توان به راستی دانشنامه شکن ...
مقدمه شاه کشی جلد2
مقدمه شاه کشی جلد 2 از سپیده‌دم تاریخ تا امروز، ایرانی سپر بلای بسیاری از حوادث خونین و دردناک و شکنجه‌های وحشتناک بوده است. او با بی‌حوصلگی و شتابزدگی و سبکسری، هیچ‌گاه در پی آن نبوده که رویدادهای ناگوار را سخت‌تر، دشمن را خشمگین‌تر و روز سیاه‌بختی را تیره&zwn ...
Network
کتاب شاه کشی «شاه کشی» نام مجموعه‌ای پنج جلدی به نویسندگی مشترک «محمدتقی سرمدی» و «ناصر پویان» است. این مجموعه، دانشنامه‌ی شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران از ابتدای حکومت ساسانیان تا پایان حکومت قاجاریان است. منتشر شده در انتشارات سر ...
نقد کتاب شاه کشی در خبر آنلاین و خبرگزاری فارس
 انتشارات سرمدی مجموعه کتاب‌هایی را با عنوان «شاه‌کشی» و عنوان فرعی «دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران» نوشته «محمدتقی سرمدی» و «ناصر پویان» منتشر کرده است. «از آغاز تا پایان دوره ساسانیان»، « ...