کتاب ها | انتشارات کتاب | انتشارات کتاب سرمدی | محمد تقی سرمدی
کتاب ها برای به ثمر رسیدن یک کتاب، راه طولانی در پیش است. یک کتاب متشکل از حرف ها عقاید نویسنده با بیان مختص نویسنده می باشد. برای چاپ کتاب نیاز به طی کردن مراحل متفاوتی است. بسته به مضمون کتاب هر کدام از مراحل نیاز به زمانی مشخص دارد، چرا که امکان دارد یک مرحله مانند ویراستاری و یا تاییدیه وزارت ...
پژوهشی در تاریخ دندان‌پزشکی ایران و جهان | تاریخ دندانپزشکی
پژوهشی در تاریخ دندان‌پزشکی ایران و جهان کتاب پژوهشی در تاریخ دندان‌پزشکی ایران و جهان، دربرگیرنده ناخوشی‌ها و بیماری‌های دهان و دندان جهان از سپیده ده تاریخ تا عصر حاضر است. این درد و فن آن کم‌وبیش همواره به‌موازات تمدن‌های بشری حرکت کرده و گسترش‌یافته تابه ...