تشخیص درمان و دردهای با منشا ستون فقرات

امروزی که ما در آن هستیم، روزگار دانشوری و دانش پژوهی است و به رغمِ نادانسته های بسیار، انسانِ جهانِ امروز بیش از گذشته و گذشتگان، خود را مسلط بر طبیعت می بیند و می داند. این پندار برخاسته از روند شناسایی پدیده ها و کشف علل آنهاست که به ویژه در قرن گذشته روز به روز شتاب بیشتری گرفت و در دهه های پایانی آن حجم تولید دانش در تمام شاخه های علوم_از علوم مربوط به وجود فیزیکی انسان تا علوم با موضوعات بسیار دور از این کرة خاکی _ به میزان حیرت انگیزی رسید.
گذشته از اینکه این روند دانش افزایی، انسان را با پرسش های بسیار بیشتر و پیچیده تری مواجه کرده و به نوعی، حجم بس بزرگ نادانستگی او را برایش آشکار نموده، یک پیامد ناگریز، تنوع و تکثر شاخه های علوم است که هر یک متخصصین خاص خود را دارند و دیگر آن گونه نیست که کسی در چند رشتة علمی، همزمان، کار کند. امروز، تحقیق و پژوهش و فعالیت در یک رشته از هر علمی، مجالی می خواهد به اندازة یک عمر.
چنین چشم اندازی در گسترة دانش پزشکی بیشتر به چشم می آید. به ویژه از آنجا که پُر شاخه شدن رشته های علوم، نه به تفکیک و مرزبندی آنها با هم بلکه به پیوستگی و تعامل بیشتر میان آنها انجامیده و موضوعات و چشم اندازهای بدیعی را در برابر محققین و متخصصین قرار داده است.
کتاب حاضر، از جهتی در زمرة همان موضوعات و چشم اندازهای بدیع است و آنچه در بالا آمد نه برای گشودن باب بحث تکثیر علوم و پیشرفت بشر در دانش _ که خود بحثی است بسیار مفصل و پردامنه و البته سخت جذاب _ بلکه از جهت تشخیص و تمییز جایگاه این اثر و تلاش مؤلف دانشمند و مترجم گرانقدر و خردمند آن است.
این اثر، حاصل پژوهش چندین سالة یکی از برجستگان علم پزشکی، یعنی پروفسور رُبر مِین است. او به عنوان متخصص روماتولوژی و طب فیزیکی و توان بخشی با امعان نظر به نتایج پژوهش های مؤلفین دیگر و براساس تجربیات مفصل خود، برای تشخیص و درمان دردهای با منشأ ستون فقرات به شرح روش هایی می پردازد که قبلاً به دلایل گوناگون چندان مورد توجه نبودند و در کارایی آنها تردید وجود داشت. یافته های پروفسور مین دربارة برخی روش های تشخیص آسیب های ستون فقرات (یا آسیب های ناشی از اختلال عملکرد اجزای ستون فقرات) و نشانه شناسی این آسیب ها و تشریح مکانیسم آنها، او را به آنجا رهنمون شده که می توان گروهی از این اختلالات را با مانیپولاسیون_ درمانی فیزیکی با دست که گاهی مؤثرتر از درمانهای دارویی است و نتایج پایدارتری دارد_ درمان کرد. تلاش های پروفسور مین منجر به تأسیس گرایش جدیدی در دانشگاه طب پاریس در سال 1970 شد با عنوان «طب اُرتوپدی و درمان با دست».
کتاب مهم پروفسور مین در این زمینة با عنوان «دردهای با منشأ ستون فقرات و درمان به وسیلة مانیپولاسیون» اولین بار در سال 1967 منتشر شد و پس از آن بارها باز چاپ و هر بار مورد بازنگری قرار گرفت و کامل تر شد. این اثر ارزشمند به زبان های مختلف ترجمه و منتشر شده است. ترجمة فارسی این تألیف مهم، توسط پروفیور محمد فرجاد، که خود از شاگردان پروفسور مین بوده و با دیدگاه ها و تفکرات او به خوبی آشناست، صورت گرفته است. اساساً این گرایش و متد جدید در طب فیزیکی، در ایران توسط پروفسور فرجاد معرفی و آموزش داده شده است. پروفسور محمد فرجاد با سابقة طولانی در امر طبابت . آموزش پزشکی ، در سال 1968 برای گرفتن تخصص به فرانسه رفت و پس از گگذراندن دوره های تخصصی، به فراگیری متد درمان با دست نزد پروفسور مین مشغول گردید و پس از بازگشت به ایران از این متد برای درمان استفاده کرد و همین امر سبب شد تا علاوه بر آموزش هایی که در فرانسه در بخش طب فیزیکی و توان بخشی بیمارستان هتل دیو دیده بود، تجربه ای ارزشمند فراهم آورد.
کار تألیف و ترجمة این اثر بیش از ده سال توسط این پزشک ارزشمند پی گرفته شد احاصل کار، مرجعی معتبر برای پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی باشد و آنان را در استفاده از این متد یاری کند. پروفسور محمد فرجاد، همچون استاد خود در فرانسه پایه گذار درمان اختلالات ستون فقرات با دست بوده، با علم بر اهمیت و کارایی این متد، آموزش آن را در برنامة آکادمیک رشته های پزشکی در ایران وارد کرده و خود در دوره های متوالی به تدریس آن برای پزشکان و دانشجویان همت گماشته است. به جرأت می توان گفت که تألیف و ترجمة چنین اثری از هر کسی برنمی آمد و اگر صبر و حوصله و دقت مثال زدنی و بیش از همه فروتنی احترام برانگیز و خوش مشربی روحیه بخش پروفسور فرجاد نبود، این کار به فرجامی نیکو نمی رسید.
بی تردید حاصل تلاش هر دو دانشمند، هم پروفسور مین و هم پروفسور فرجاد، به عنوان بخشی از دستاورد دانش بشری و گسترش آن، ثمراتی در راستای ارتقای آگاهی و پیشرفت علم پزشکی داشته و خواهد داشت.
انتشارات سرمدی که همواره کوشیده است با انتشار آثار گوناگون و به ویژه آثار پژوهشی، علمی و تحقیقی معتبر به عنوان یک سیاست فرهنگی سهمی هر چند اندک در گسترش دانش و ارتقای سطح آگاهی های عمومی و تخصصی داشته باشد _ گواه آن کارنامة انتشارات است_ در پاسداشت حقوق مؤلف و ترویج اخلاق حرفه ای در زمینه، ترجمه و انتشار این کتاب را با اجازه نامة کتبی پروفسور مین ترتیب داده است. نیز مسرورانه این مژده را به اهل علم می دهد که تألیفات دیگر پروفسور فرجاد نیز در حال تکمیل و آماده شدن است که در آینده ای نه چندان دور منتشر خواهد گردید. ان شاء الله.
در خاتمه، بر فرض می داند که از تمامی عزیزانی که درمراحل مختلف تولید این کتاب _که نزدیک به سه سال زمان برد_ دلسوزانه و به رغم فراز و نشیب ها و تندی ها، ما را یاری کردند تا کار به بهترین شکل ممکن ارائه شود، سپاسگزاری کند و برای ایشان از ایزد منان توفیق روزافزون آرزو نماید.
 


دردهای با منشا ستون فقرات

ترجمه پروفسور محمد فرجاد

تالیف پروفسور روبر مین

            

              پروفسور محمد فرجاد                                  پروفسور روبر مین

 

فهرست مطالب تشخیص درمان و دردهای با منشا ستون فقرات

فصل اول: انحنای ستون فقرات
فصل دوم: مهره نمونه
فصل سوم: دیسک میان مهره ای
فصل چهارم: مجموعه رباطی
فصل پنجم: ویژگی مناطق مختلف ستون فقرات
فصل ششم: عضلات
فصل هفتم: سیستم خون رسانی ستون فقرات
فصل هشتم: عصب دهی ستون فقرات
فصل نهم: سیستم خودکار عصبی
فصل دهم: حرکات ستون فقرات
فصل یازدهم: بیومکانیک مفاصل خاجی خاصره
فصل دوازدهم: نیروهای عمل کننده روی ستون فقرات
فصل سیزدهم: روند پیری
فصل چهاردهم: دردهای ناشی از تحریک عصبی تجربی
فصل پانزدهم: ضایعات مهره ای و دردهای مشترک
فصل شانزدهم: اختلال توازن ستون فقرات و درد
فصل هفدهم: اختلال عملکرد کوچک بین مهره ای
فصل هجدهم: سندرم پوستی ضریعی عضلانی دردناک قطعه ای ستون فقرات
فصل نوزدهم: دردهای عضلانی غشایی با منشا غیر ستون فقرات
فصل بیستم: اصول عمومی معاینه
فصل بیست و یکم: مانیپولاسیون منطقه ای
فصل بیست و دوم: مانیپولاسیون ستون فقرات
فصل بیست و سوم: کشش ستون فقرات
فصل بیست و چهارم: ماساژ
فصل بیست و پنجم: کشیدن
فصل بیست و ششم: تزریق موضعی
فصل بیست و هفتم: آب درمانی، گرما درمانی، سرما درمانی،
فصل بیست و هشتم: برق درمانی دردهای با منشا ستون فقرات
فصل بیست و نهم: ارتوزهای کمری
فصل سی:کرست های کمری خاجی
فصل سی ویک: گردن بند طبی
فصل سی و دو: درمان توانبخشی
فصل سی و سه:درد مزمن گردن
فصل سی و چهارم: گردن درد حاد و تورتیکولی
فصل سی و پنجم: درد عصبی گردنی بازویی
فصل سی وششم: درد مزمن پشت
فصل سی و هفتم:درد حاد پشت
فصل سی و هشتم: رگ به رگ شدن دنده
فصل سی و نهم: کمر درد مزمن
فصل چهلم: کمر در با منشا کمری تحتانی
فصل چهل و یکم: کمر درد با منشا پشتی کمری( مین)
فصل چهل و دوم:کمر درد حاد
فصل چهل و سه: درد سیاتیک
فصل چهل و چهار: درد عصب رانی
فصل چهل و پنج: مرالژی
فصل چهل و شش: درد دنبالیچه
فصل چهل و هفت: سندرم شاخه های سوراخ کننده
فصل چهل و هشت:سردرد با منشا گردنی
فصل چهل و نه: میگرن گردنی
فصل پنجاه:سندرم گردن
فصل پنجاه و یک: سندرم عضله بالابرنده کتف
فصل پنجاه ودو:خواب رفتگی اندام های ستون فقرات گردنی
فصل پنجاه و سه: دردهای شانه و ستون فقرات گردنی
فصل پنجاه و چهار:درد اپی کندیل خارجی( آرنج)
فصل پنجاه و پنج: درد اپی کندیل داخلی
فصل پنجاه و شش: درد ناحیه شرمگاه و عوامل مهره ای
فصل پنجاه و هفت: درد کاذب احشایی با منشا ستون فقرات
فصل پنجاه و هشت: درد زانو با منشا ستون فقرات
فصل پنجاه و نه: درد کاذب احشایی با منشا ستون قفرات
فصل شصت:سندرم لولای پشتی- کمری
فصل شصت و یک:سندرم ناحیه تبدیل( مین)