کتاب ها | انتشارات کتاب | انتشارات کتاب سرمدی | محمد تقی سرمدی
کتاب ها برای به ثمر رسیدن یک کتاب، راه طولانی در پیش است. یک کتاب متشکل از حرف ها عقاید نویسنده با بیان مختص نویسنده می باشد. برای چاپ کتاب نیاز به طی کردن مراحل متفاوتی است. بسته به مضمون کتاب هر کدام از مراحل نیاز به زمانی مشخص دارد، چرا که امکان دارد یک مرحله مانند ویراستاری و یا تاییدیه وزارت ...
درباره ما | انتشارات سرمدی | نشریه سرمد
    انتشارات سرمدی  زندگینامه شخصی، علمی و فرهنگی محمدتقی سرمدی صاحب امتیاز ومدیر انتشارات سرمدی و نشریه سرمد وکتابفروشی وخبرنگار                  مدیر مسئول و صاحب امتیاز      &n ...
انتشارات | انتشارات سرمدی
انتشارات ...
فهرست کتاب شاه کشی جلد 1
فهرست کتاب شاه کشی جلد 1 فصل اول. کشته‌شدن سیامک و ضحاک ماردوش ضحاک که بود؟ فریدون و کشته‌شدن ایرج به دست برادرانش سلم و تور فریدون در کتابها و کشته‌شدن ایرج به دست برادران خود کاوه که بود؟ پیشدادیان که بودند؟ گرشاسب در طومار نقالان فصل دوم. قیام برای خونخواهی سیاوش عشق گناه ...
بخشی از عکسهای شاه کشی جلد 2
بخشی از عکسهای شاه کشی جلد 2    ...
نقد کتاب شاه کشی در خبر آنلاین و خبرگزاری فارس
 انتشارات سرمدی مجموعه کتاب‌هایی را با عنوان «شاه‌کشی» و عنوان فرعی «دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران» نوشته «محمدتقی سرمدی» و «ناصر پویان» منتشر کرده است. «از آغاز تا پایان دوره ساسانیان»، « ...