کتاب ها | انتشارات کتاب | انتشارات کتاب سرمدی | محمد تقی سرمدی
کتاب ها برای به ثمر رسیدن یک کتاب، راه طولانی در پیش است. یک کتاب متشکل از حرف ها عقاید نویسنده با بیان مختص نویسنده می باشد. برای چاپ کتاب نیاز به طی کردن مراحل متفاوتی است. بسته به مضمون کتاب هر کدام از مراحل نیاز به زمانی مشخص دارد، چرا که امکان دارد یک مرحله مانند ویراستاری و یا تاییدیه وزارت ...
نشر کتاب های شما | ویرایش | انتشار مقالات
نشر کتاب های شما چاپ کتاب و حس زیبای نویسنده بودن، یک رویای شیرین است که ما سعی کردیم هرچه بیشتر آن را دست یافتنی کنیم.  هیچ شخصی از ابتدا نویسنده‌ای شناخته شده نبوده است، همان طورکه تمام نویسندگان و مترجمان بزرگ از ابتدای راه خود، با تمرین و تلاش مداوم توانسته‌اند آثاری جاودانه و ...
انتشارات | انتشارات سرمدی
انتشارات ...