تاریخ پزشکی دوره 20جلدی

در این اثر پژوهشی، سفری تاریخی از دوران بسیار دور از بین‌النهرین شامل سومر، بابل و آشور آغاز گردیده  و پس از طی مجامع فرهنگی و علمی ایران باستان به سوی هندوستان و چین و بقیه سرزمین‌های کهنسال گام نهاده است. مهم‌ترین تکامل‌های تاریخ دانش پزشکی در این مجلات بازگو و در مواقع لزوم توضیح داده شده و نیز مورد بحث و مداقه قرار گرفته است. به علاوه نقش فرهنگ، جادوگری، اوهام و خرافات در چارچوب اصطلاحات پزشکی مورد بررسی قرار داده شده است. کتاب مزبور به خواننده نگرشی کلی در باب مقدمات و خصوصیات علم پزشکی و سلامتی بدن در ادوار گذشته جهان به دست می‌دهد. نخستین پزشکان متخصصی که جهان به خود دیده، آغازگران تخصص‌های پزشکی به انضمام دانستنی‌هایی در مورد گیاهان و اثرات دارویی و شفابخشی گیاهان در آن گنجانده شده است. تشخیص پزشکی اطباء، بیماری‌های واگیر عفونی، شیوه مومیایی کردن اجساد و نیز به‌کارگیری هرکدام از اصطلاحات مربوطه به گونه‌ای سنجیده در این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به علاوه این اثر عکس‌ها و تصاویر مستند و مستدل نیز به همراه دارد که موضوعات علمی و پزشکی مورد بحث را به شیوه‌ای روشن‌کننده و توضیح‌دهنده عرضه کرده و نیز با بهره جستن از انشایی سلیس و روان متون مربوطه را به قلم آورده که این خود باعث آسان‌شدن درک مطالب است.

 
تاریخ پزشکی

برای درخواست کتاب های مورد نظر، لطفا پس از انتخاب با دفتر انتشارات سرمدی تماس حاصل نمایید.
تالیف،ترجمه: محمد تقی سرمدی

  فهرست دوره 20 جلدی تاریخ پزشکی ایران و جهان