تمرین درمانی پیشرونده (ستون فقرات گردنی) جلد 5


ساختمان های بافت همبند گردن از قبیل تاندون، لیاگامان، عضله، کپسول مفصلی به عنوان عامل اولیه در کاهش تحرک مطرح می باشند و این افت به کشش با افزایش طول پاسخ می دهد.در این کتاب تمرینات موثر برای مقابله با بیمار های گردنی به زبان ساده و با استفاده از اشکال به طور کامل توضیح داده شده است.
 

برای دانلود نمونه صفحات کتاب روی لینک زیر کلیک کنید.