کتاب ها | انتشارات کتاب | انتشارات کتاب سرمدی | محمد تقی سرمدی
کتاب ها برای به ثمر رسیدن یک کتاب، راه طولانی در پیش است. یک کتاب متشکل از حرف ها عقاید نویسنده با بیان مختص نویسنده می باشد. برای چاپ کتاب نیاز به طی کردن مراحل متفاوتی است. بسته به مضمون کتاب هر کدام از مراحل نیاز به زمانی مشخص دارد، چرا که امکان دارد یک مرحله مانند ویراستاری و یا تاییدیه وزارت ...
شاه کشی 5 جلدی
شاه کشی 5 جلدی در بخشی از جلد نخست این دانشنامه با عنوان «از آغاز تا پایان دوره ساسانیان»، آمده است: بی‌تردید برخی از رویدادهای سرزمین ایران که بیش از دوازده‌ هزار سال آثار ماندگار و تاریخ دارد، از حمله اسکندر مقدونی به قلمرو هخامنشیان گرفته تا سقوط ایران به دست اعراب، ظهور ...
شاه کشی1 | شاه کشی جلد اول | کتاب شاه کشی | محمد تقی سرمدی
شاه کشی جلد اول جلد نخست این دانشنامه دارای نوزده فصل نظیر «کشته‌شدن سیامک و ضحاک ماردوش»، «قیام برای خون‌خواهی سیاوش»، «رستم، پهلوان نامی ایران»، «تشکیل دولت ماد و آغاز نبرد»، «کوروش بزرگ مؤسس سلسله هخامنشی»، «نبرد و کشتا ...
مقدمه شاه کشی جلد 1
مقدمه شاه کشی جلد اول بی‌تردید برخی از رویدادهای سرزمین ایران که بیش از دوازده‌هزار سال آثار ماندگار و تاریخ دارد، از حملۀاسکندر مقدونی به قلمرو هخامنشیان گرفته تا سقوط ایران به دست اعراب و ظهور اسلام و رواج آن و جنبش مشروطیت در کشور ما بی‌نظیر بوده است. در آن روزگاران حق و قانون، ...
بخشی ار عکس های جلد 1 شاه کشی
بخشی ار عکس های جلد 1 شاه کشی              ...
مقدمه شاه کشی جلد 3
مقدمه شاه کشی جلد سوم سرزمین کهنسال ایران، از سپیده‌دم تاریخ تا عصر حاضر، همواره شاهد و ناظر رویدادهای کوچک و بزرگ، وقایع تاریخ و شیرین و آکنده از حوادث شگرف و انقلابها و تحولات گوناگون بوده است. تورق تواریخ و کتب، بررسی مدارک مستند و شواهد باستان‌شناسی مکتوب نشانگر این حقیقت است که بر ...
بخشی ار عکس های جلد 3 شاه کشی
بخشی ار عکس های جلد 3 شاه کشی   ...
مقدمه جلد 4 شاه کشی | مقدمه شاه کشی​​​​​​​ جلد چهارم | کتاب شاه کشی
مقدمه شاه کشی جلد چهارم کتابی که در پیش روی خود دارید، کتاب چهارم از دورۀ پنج جلدی «دانشنامۀ شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران»است. این جلد تحت عنوان «قاجاریه تا بمباران مجلس شورای ملی» یکی از شگفت‌انگیزترین دورۀ تاریخ پرفراز و نشیب ایران را دربر می&zw ...
فهرست جلد 4 شاه کشی | فهرست شاه کشی جلد چهارم | کتاب شاه کشی
فهرست شاه کشی جلد چهارم فصل اول. پادشاهی فتحعلی‌شاه، و قتل آمیخته با شکنجۀ وحشتناک حاج‌ابراهیم کلانتر و خاندان او حاج ابراهیم کلانتر اشاره حاج ابراهیم خان کلانتر که بود؟ انتصاب حاج ابراهیم خان به کلانتری فارس به تخت سلطنت نشستن لطفعلی‌خان زند به کمک حاج ابراهیم کلانتر تبا ...
فهرست جلد 5 شاه کشی | فهرست شاه کشی جلد پنجم | کتاب شاه کشی
فهرست شاه کشی جلد پنجم فصل اول. باغ شاه کانون بازداشت؛ شکنجه و کشتار؛ ماجرای بمباران مجلس از چند منبع قتل فجیع ملک‌المتکلمین و صوراسرافیل بمباران مجلس در چند  گزارش و کتاب 1. گزارش وزیر مختار انگلیس در تهران 2. تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید 3. مامانتوف خبرن ...
بخشی ار عکس های جلد4شاه کشی
بخشی ار عکس های شاه کشی جلد چهارم                   ...
فهرست کتاب شاه کشی جلد 1
فهرست کتاب شاه کشی جلد 1 فصل اول. کشته‌شدن سیامک و ضحاک ماردوش ضحاک که بود؟ فریدون و کشته‌شدن ایرج به دست برادرانش سلم و تور فریدون در کتابها و کشته‌شدن ایرج به دست برادران خود کاوه که بود؟ پیشدادیان که بودند؟ گرشاسب در طومار نقالان فصل دوم. قیام برای خونخواهی سیاوش عشق گناه ...
بخشی از عکسهای شاه کشی جلد 2
بخشی از عکسهای شاه کشی جلد 2    ...
شاه کشی 2 | شاه کشی جلد دوم |کتاب شاه کشی
کتاب شاه کشی جلد دوم کتاب دوم شاه‌کشی با عنوان «شکنجه و کشتار شاهان و نخبگان و قدرتمندان، از صدر اسلام تا دم واپسین صفویه»، در برگیرند رویدادهای خونین و شکنجه‌های مخوف از صدر اسلام تا اواخر فرمانروایی سلسله صفویه است. این کتاب را می‌توان به راستی دانشنامه شکن ...
مقدمه شاه کشی جلد2
مقدمه شاه کشی جلد 2 از سپیده‌دم تاریخ تا امروز، ایرانی سپر بلای بسیاری از حوادث خونین و دردناک و شکنجه‌های وحشتناک بوده است. او با بی‌حوصلگی و شتابزدگی و سبکسری، هیچ‌گاه در پی آن نبوده که رویدادهای ناگوار را سخت‌تر، دشمن را خشمگین‌تر و روز سیاه‌بختی را تیره&zwn ...
فهرست کتاب شاه کشی جلد2 | شاه کشی جلد دوم | انتشارات سرمدی
فهرست کتاب شاه کشی جلد دوم فصل اول. عمر، عثمان، علی(ع) عمر که بود؟ خلفای راشدین که بودند؟ ابوبکر، عمر، عثمان علی(ع) نگاهی به زندگینامۀ علی(ع) انگیزۀ به شهادت رسانیدن علی(ع) خلافت، صلح و شهادت امام حسن(ع) فصل دوم. از نهضت امام حسین(ع) تا سفاح خلافت یزید و شهادت امام حسین(ع) عبدالملک&zwn ...
مقدمه شاه کشی جلد 5
مقدمه شاه کشی جلد 5 به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. در روزهایی که شاه‌کشی «دانشنامۀ شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران» را آغاز نمودیم هدف این بود که مجموعۀ مزبور در دو تا سه مجلد تألیف و ترجمه و پژوهش شود.اما مشروطیت ایران که بخشهای بزرگی از کتابهای چهارم ...
پرفسور ناصر پویان
پرفسور ناصر پویان ناصر پویان (امید اسلامی عربانی پیشین) به سال 1317 خورشیدی از پدر و مادری به نام سلیمان امید اسلامی عربانی و زلیخا آبند عربانی در عربان یکی از محله‌های قدیمی صومعه‌سرا زاده شد و بخش قابل توجهی از روزگار کودکی و نوجوانی خود را در همان محله و پیرامون آن سپری کرد. پیش از ...
شاه کشی 3 | کتاب شاه کشی جلد سوم | کتاب شاه کشی
کتاب شاه کشی جلد سوم جلد سوم این دانشنامه با عنوان «نادرشاه افشار و کریم‌خان زند تا قتل لطفعلی‌خان زند و آغا محمدخان قاجار» نامگذاری شده است. این اثر دارای بیست فصل نظیر «شاه‌سلطان حسین، نادرشاه افشار»، «لشکرکشی درخشان و موفقیت‌آمیز ن ...
فهرست کتاب شاه کشی جلد 3
 فهرست کتاب شاه کشی جلد 3 فصل اول. شاه‌سلطان حسین، نادرشاه افشار ظهور نادر و پادشاهی او فصل دوم. لشکرکشی درخشان و موفقیت‌آمیز نادر به هند رویدادهای پس از نبرد کرنال دعوت نادرشاه از امپراتور هند برای صرف ناهار دعوت مجدد نادر از محمدشاه عزیمت نادر و امپراتور هند به دهلی، نادرش ...
شاه کشی4 | کتاب شاه کشی جلد چهارم | کتاب شاه کشی
 کتاب شاه کشی جلد چهارم عنوان جلد چهارم «دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران –شاه‌کشی» با عنوان «از قاجاریان تا بمباران مجلس» نامگذاری شده است. این اثر نیز دربردارنده شانزده فصل است که «پادشاهی فتحعلی‌شاه، و قتل آمیخته با ش ...
شاه کشی5 | کتاب شاه کشی جلد پنجم | کتاب شاه کشی
کتاب شاه کشی جلد پنجم جلد پایانی «دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران –شاه‌کشی» به کتاب «از استبداد صغیر تا پایان کار قاجاریان» مربوط می‌شود که این اثر نیز دارای پانزده فصل است.«باغ شاه کانون بازداشت؛ شکنجه و کشتار؛ ماجرای بمبار ...
Network
کتاب شاه کشی «شاه کشی» نام مجموعه‌ای پنج جلدی به نویسندگی مشترک «محمدتقی سرمدی» و «ناصر پویان» است. این مجموعه، دانشنامه‌ی شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران از ابتدای حکومت ساسانیان تا پایان حکومت قاجاریان است. منتشر شده در انتشارات سر ...
نقد کتاب شاه کشی در خبر آنلاین و خبرگزاری فارس
 انتشارات سرمدی مجموعه کتاب‌هایی را با عنوان «شاه‌کشی» و عنوان فرعی «دانشنامه شکنجه و کشتار شاهان، نخبگان و قدرتمندان ایران» نوشته «محمدتقی سرمدی» و «ناصر پویان» منتشر کرده است. «از آغاز تا پایان دوره ساسانیان»، « ...